Öppen visning, Ärkebiskop Andreas Sunesen och Dannebrogen

Ansvarig: Melissa Isla Venegas
Den 15 juni 1219 fick danskarna enligt legenden sin flagga – Dannebrogen. Den anses vara världens äldsta nationsflagga och i år, 2019, har den 800-årsjubileum. Ärkebiskop Andreas Sunesen hade en betydande roll- och han ligger begraven i Lunds domkyrka.