Öppen visning i Domkyrkomuseet, barn. Sportlov

Samling vid Historiska museets huvudingång.