Öppen visning, svenska

Visningen börjar i Domkyrkoforum
Max 15 st.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och visningen kan bli i inställd om restrektionerna ändras.
Visningen kan också bli en utomhusvisning istället för invändigt.