Pilgrimsbön

Plats: Domkyrkan, kryptan
Samtal om dagens bibeltext kl. 09.20-09.50 i Liberiet