Präst/diakon tillgänglig för samtal

Plats: Domkyrkan, mittskeppet