Trivselträffen

Docent Anders Ödman; Domkyrkobygget – slavar, oxar, vagnar, stenbrott, vägar och mycket annat.