Tyst dag i Domkyrkan

Denna dag spelar inte det astronomiska uret. Det äger inte heller rum visningar eller gruppbesök.