Universitetets sommaravslutning

Präst: Studentprästerna