Utställning i kryptan

Plats: Domkyrkan, kryptan
Öppning
Konstnär Petra Gipp
Utställningen pågår under perioden 19 oktober – 8 november