Utställning på VÄGGEN

De tillhöriga
Av Kent Wisti