Utställning på VÄGGEN

Synlig religion
I samarbete med Antoon Geels, Lars Gerdmar och Catharina Raudevere.