Utställning på VÄGGEN

Kulturskolans examensutställning