Utställning på VÄGGEN

Pilgrimsvägen
Laleh Torabis utforskar relationen mellan människa och natur längs pilgrimsvägen