Utställning på VÄGGEN

Perspektiv på Domkyrkan
Fotografier av Ingemar D. Kristiansen och Kalle Knivilää