Utställning på VÄGGEN

Perspektiv på Domkyrkan
Fotografi av Ingemar D. Kristiansen och Kalle Knivilää