Vesper

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Leds av medlemmar i Killans bönegård