Vesper

Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Lena Sjöstrand
Leds av medlemmar i Killan