Kontakt

Studentprästerna i Lund

Studentprästerna/ The Student Chaplaincy: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se, 046 718735

Lisa Svensson: lisa.svensson@svenskakyrkan.se, 0725 93 47 36

Jan Kjellström: Jan.Kjellstrom@svenskakyrkan.se, 0725 93 47 37

Josefin G Andersson: Josefin.G.Andersson@svenskakyrkan.se, 0725 93 47 47

Jessica G Nordqvist: jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se, 0703 72 61 06

Pelle Martinsson: pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu, 0736 36 93 95

Eva Kunda Neidek: eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu, 0701 72 33 37

Bli medlem i Svenska kyrkan

Tillhörigheten till Svenska kyrkan förenar cirka 7 miljoner människor i Sverige. Den som frågar dessa olika människor om deras inställning till Svenska kyrkan får skilda svar.

Kontakta anställda i Domkyrkoförsamlingen

Här hittar du telefonnummer och e-postadresser till församlingens anställda medarbetare. Kontakta församlingens informatör eller växeln om du inte vet vem du ska vända dig till.

Kontaktformulär

Du kan också kontakta Lunds domkyrkoförsamling genom att fylla i formuläret på denna sida.

Du gör det möjligt

Svenska kyrkans medlemmar står för huvuddelen av kostnaderna för vården och underhållet av Sveriges alla medeltida kyrkobyggnader.

Besök eller boka Domkyrkoforum

Domkyrkoforum är ritat av arkitekten Carmen Izquierdo. Första advent 2011 invigdes huset och Domkyrkoplatsen som är gestaltad av landskapsarkitekten Charlotte Lund.

Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse. Styrelsen för Lunds pastorat kallas kyrkorådet. Var fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan.