Mötesplatser

I Svenska kyrkans församlingar möts varje år hundratusentals människor vid mötesplatser för olika åldrar.

Program för skola och förskola

För snart 900 år sedan invigdes Lunds domkyrka. Sedan dess har det varit en plats dit människor har kommit av en mängd olika anledningar. Varje år passerar tusentals barn och ungdomar genom Domkyrkans portar för att vara med i ett av våra pedagogiska program.

Barn och familj

Barn ska alltid känna sig välkomna och sedda i Domkyrkans gudstjänster. Söndagar klockan 17 är det söndagsskola i Domkyrkans engelskspråkiga gudstjänst. Varje lov har vi spännande aktiviteter för barn.

Konfirmand & ungdom

De 24 äventyrens konfirmation, bibelsamtal för unga, mässa av och för unga och Paus – stillhet inför helgen är exempel på verksamhet som vänder sig till ungdomar i Lunds domkyrka.

Studentprästerna

Studentprästerna är till för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet.

Vuxen

Vill du samtala med andra om kristen tro? Bara träffas och fika, lyssna till föredrag, pilgrimsvandra eller fira gudstjänst? Du är alltid välkommen till Lunds domkyrka.

Körer

Vill du sjunga i kör? Domkyrkan har körer för alla åldrar.

Konserter varje vecka

Varje vecka ges flera möjligheter att njuta av musik i Domkyrkan. Välkommen!

Kultur i Domkyrkan

Konsten uttrycker verklighet och gestaltar existentiella erfarenheter. Den hjälper oss att dela upplevelser. I konsten kan vi mötas och utforska livet.

Domkyrkoforum

Domkyrkoforum är ritat av arkitekten Carmen Izquierdo. Första advent 2011 invigdes huset och Domkyrkoplatsen, som är gestaltad av landskapsarkitekten Charlotte Lund.

Liberiet

Strax söder om Lunds domkyrka ligger det medeltida huset Liberiet. På bottenvåningen finns Pilgrimsplats Liberiet. I salen på den övre våningen kan du öva tyst meditation, Tai Chi och heliga danser.

Upplev våra hus

Lunds domkyrka har fascinerat besökare sedan 1100-talet. En levande kyrka med dagliga gudstjänster. En av Sveriges främsta sevärdheter och mest älskade byggnader.