Andra konfirmationsgrupper i Lund

Vill du träffas i en konfirmandgrupp på vardagskvällar under terminen? Eller åker du hellre med på ett längre sommarläger? Med Svenska kyrkan i Lund finns det flera olika vägar till konfirmation, så att du kan välja den väg som passar dig bäst.

Här hittar du mer information om vad de olika församlingarna i Lunds pastorat erbjuder.