Domkyrkan berättar om kristen tro

Rundvandring, symboler och frågestund.

I en vandring runt i Domkyrkan möter eleverna grunderna i kristen tro. Vad är predikstol, altare, dopkälla, altartavla, bröd och vin? Hur används de? Vad är deras betydelse? Symbolerna är många och alla är de förknippade med den kristna tron.

Efter rundvandringen inne i Domkyrkan, blir det frågestund med en av församlingens präster inne i Domkyrkoforum. Visningen anpassas efter elevernas ålder.

Ålder Alla åldrar
Omfattning Programmet tar 60 minuter
Tid Under hela året

 

Domkyrkan berättar om kristen tro

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se