En dag i Domskolan

Gör en tidsresa till medeltidens Lund och prova på en dag i Lunds första – ja Nordens första – skola; Domskolan i Lund.

Du får ta på sig en mantel och färdas till 1400-talet, där lektionerna tar vid. Det blir latin, skrivning, läsning och sång. Vilket land hamnar vi då i? Genom en lekfull dramatisering lär vi oss lära sig mer om livet runt Domkyrkan och i Lund.

Ålder åk 4-6
Omfattning Programmet tar 90 minuter

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Historia- Syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande.
Ur LGR 11

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se