Årskurs 7-9

För förskolor och skolor erbjuder Domkyrkan ett flertal olika visningar med direkt koppling till läroplanen.

Med utgångspunkt i läroplanen och med byggnaden som resurs har vi skapat program för skolans alla stadier. Vi använder flera sinnen och olika metoder för att väcka elevernas lust att lära. Flytta en lektion till Lunds domkyrka.

Ett besök i Lunds domkyrka fungerar för flera olika ämnen i skolan. Förutom de uppenbara som religion och historia, går det att använda ett besök i Domkyrkan som ett led i undervisningen i så skilda ämnen som matematik, svenska, bild och teknik.

Besöket i Lunds domkyrka kostar inget för förskolor och skolor. Detta gäller oavsett om du bokar något av våra pedagogiska program eller kommer själv (däremot behöver du boka även om du kommer själv med en grupp).

Hittar du inte det innehåll du söker, hör av dig till : maria.johnsson@svenskakyrkan.se, så kan vi utforma något speciellt för er grupp.

Vill du ha kontinuerlig uppdatering, om Domkyrkans förskole- och skolverksamhet, anmäl dig till vår mail-lista: maria.johnsson@svenskakyrkan.se

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se

Här hittar du bokningsbara program:

Allmän visning av Domkyrkan

Kyrkorummet, uret och jätten Finn.

Domkyrkan berättar om kristen tro

Rundvandring, symboler och frågestund.

Till minne av

Om liv & död, om Youtube och epitafier.

Att bygga en katedral

Teknik & arkitektur.