Att bygga en katedral

För 900 år sedan var Lund en stor byggarbetsplats. Snickare och stenhuggare från hela Europa kom till Lund för att arbeta på bygget av en domkyrka. Det här är ett program där du lär dig mer om teknik teknik & arkitektur.

Domkyrkan väckte säkert stor förundran i staden Lund som på 1100-talet mest bestod av låga hus i trä och lera. Hur det såg ut får vi föreställa oss i fantasin.

Vilken betydelse hade matematiken för medeltidens arkitekter och byggnadsarbetare? Hur hålls ett valv av sten upp? Vi provar att själva bygga valv och lösa hur valvklossarna hålls på plats. Det här programmet ger en inblick i medeltidens teknik och historia.

Ålder åk 7-9
Omfattning Programmet tar 90 minuter

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Teknik- Syfte
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.
Ur LGR 11

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se