Mattetema

Hur högt är det till Domkyrkans tak? Vad betyder de romerska siffrorna? Vilken trappa har flest trappsteg?

Mattetema innehåller geometri, mätning och matteuppdrag. Mattetema är en fördjupning av Matte katedralen. Dessutom är det en aktivitet där flera klasser kan jobba samtidigt. Med Domkyrkan som utgångspunkt provar eleverna sina kunskaper och lär sig nytt. Vi mäter med måttband, meterhjul och fötter i centimeter och steg. Eleverna arbetar i halv- och helklass utomhus och inomhus.  Vi kan ta emot upp till 120 elever samtidigt. Varje klass behöver två vuxna ledsagare från skolan.

Ålder åk F-3
Omfattning Programmet tar 3 timmar.

KOPPLING TILL LÄROPLANEN
Matematik- Syfte
Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.
Ur LGR 11

mattetemax