Gymnasiet

Kristen tro, mänskliga rättigheter, Lunds historia, teknik, mångfald, hållbar utveckling eller etik? Du vet väl om att Lunds domkyrka är som ett klassrum fullt av oändliga möjligheter till lärande!

Ett besök i Lunds domkyrka kan ha sin anknytning till flera ämnen, vare sig det gäller att få en introduktion till kristen tro, kunskap om Lunds historia, tala om etiska frågor eller att beräkna hållfastheten på balkar. Det finns både allmänna program och ämnesspecifika, se mer här nedanför.

Just nu håller vi på att ta fram flera nya program som läggs upp här efter hand. Kontakta oss om du vill veta mer.

Det kan också handla om att få besök i klassrummet av gymnasieprästen. För kyrkans kontakter med gymnasieskolorna i centrala Lund har prästen Jonas Persson ett särskilt ansvar. Det handlar om att vara en resurs i form av till exempel närvaro på skolan, klassbesök, samtal, hjälp med skolarbeten och krisgruppsmedverkan.

Ett besök i Lunds domkyrka kostar inget för förskolor och skolor. Detta gäller oavsett om du bokar något av våra pedagogiska program eller kommer själv (däremot behöver du boka även om du kommer själv med en grupp).

Hittar du inte det du söker kan vi tillsammans utforma ett program. Kontakta Melissa Isla Venegas, 046-71 88 78 melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se

Program för de gymnasiegemensamma ämnena

Här hittar du till exempel de allmänna programmen "Tid och rum", "Medeltiden" och "Domkyrkans hemliga språk".

Ämnesspecifika program

Här hittar du våra ämnesspecifika program för bland annat historia och religion samt program anpassade för Bygg- och anläggningsprogrammet och El- och energiprogrammet.

Gymnasiearbetet

Vare sig du går ett högskoleförberedande- eller ett yrkesförberedande program så kan Domkyrkan var ett rum/plats för ett gymnasiearbete.

Gymnasiesärskolan

Här hittar du våra program för gymnasiesärskolan.

Reformationen i Skåne och Lund

2017 var det 500 år sedan katolska kyrkan delades. Den 31 oktober 1517 är enligt traditionen den dag då Martin Luther spikade upp sina teser på porten till slottskyrkan i Wittenberg. Nu erbjuder vi ett specialprogram om reformationen för gymnasieskolan.