Medeltiden

Följ med till en spännande tid. Nu står staden Lund på sin höjdpunkt.

 

Innehåll Fokusfrågor Ämneskoppling
Kyrkorummet Vilken betydelse hade Domkyrkan för Lund?

Varför ligger Lund just här?

Hur såg Lundagård ut då?

 

Historia

Religion

Stenen Var kommer all sten ifrån?

Hur kom den till Lund?

Vilka var stenhuggarna?

Hur fungerade byggarbetsplatsen?

 

Religion

Fysik

Kryptan Vad har den för betydelse?

Varför byggde man en krypta?

Vilka likheter finns med t.ex. förhallen i Dalby och andra katedraler i Europa?

 

Religion

Samhällskunskap Historia

Jätten Finn Varför håller han i kolonnen?

Vem var Simson?

Vem var Sven Tveskägg?

 

Historia

Religion

Geografi

Katolsk domkyrka Hur var en gudtjänst på latin?

Varför reformationen?

Hur påverkade den staden?

Varför var väggarna målade?

 

Historia

Religion

Bild

Lektoriemur Vad är det för något?

Varför fanns den?

 

Religion

Historia

Ärkebiskopen, som är kyrkans chef över hela Danmark, Sverige, Norge, Island, Grönland, Färöarna, Isle of Man och Hebriderna har sitt säte i Lunds domkyrka. En känd ärkebiskop från denna tid är Andreas Sunesen, som levde i slutet av 1100-talet och början av 1200-talet.

Den Domkyrka som du ser idag, stod också där på medeltiden. Kyrkan såg inte exakt likadan ut, men mycket är sig likt. Kryptan har inte förändrats så mycket från 1100-talet. Korstolarna uppe i högkoret är 1350-60-talet, altarskåpet är från slutet av 1300-talet. På medeltiden liksom i vår tid, rörde sig många människor i kyrkorummet. Kanikerna, som var höga präster, ansvarade för gudstjänstlivet. Elever i Domskolan hade en del av sin undervisning förlagd till kyrkorummet. Och så alla vanliga människor, som kom in för att be, fira gudstjänst eller bara vara.

Välkommen till en visning om Domkyrkans roll i ett nationellt och internationellt sammanhang. Vi berättar om hur kyrkan såg ut och om det dagliga livet i katedralen.

Ålder Gymnasiet
Omfattning Programmet tar cirka 45 minuter
Tid Under hela året

Bokning och information
Melissa Isla Venegas, 046 71 88 78
melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se