Meditation i Liberiet

Plats:
Liberiets övre sal

Tider:
Måndagar 12.30-13.30 (terminslut: 30 maj, terminsstart: 5 september)
Torsdagar 17.00-18.00 (terminsslut: 2 juni, terminsstart: 8 september)
Fredagar 06.55-07.55 (terminsslut: 6 maj, terminsstart: 16 september)
Fredagar 08.55-09.55 (terminsslut: 3 juni, terminsstart: 9 september)

Innan du sitter med första gången är det viktigt att få en introduktion. Den erbjuds på måndagar kl. 12.15 och torsdagar kl.16.30 efter överenskommelse. Se nedan för anmälan och kontakt.

Dessutom:
Förlängda torsdagar med möjlighet till samtal med erfaren meditationslärare 22 september och 3 november. Ingen föranmälan behövs.
Heldagssittningar (09.00-14.00) med möjlighet till enskilt samtal med erfaren meditationslärare hålls lördagarna: 15 oktober och 17 december. Frågor och anmälan (obligatorisk) till Per Carleheden, percarleheden@gmail.com

Observera:
Vi träffas minst 5 minuter före varje tillfälle. Timmen är uppdelad i två 25-minuterspass. Mellan dessa två pass går vi meditativt några minuter.

Om ett pass ställs in med kort varsel skickas information om detta ut via Facebook.
Välkommen!

Information:
Jan Kjellström, studentpräst, 046 71 87 37, jan.kjellstrom@svenskakyrkan.se
facebook.com/meditationliberiet

 

Vad är tyst meditation?

Att sitta stilla i tystnad är viktigt inom alla de stora mystika traditionerna.

Sökande efter den inre enkelheten tillhör vår natur som människor.

På Liberiet, denna speciella plats vid Domkyrkan, finns rum för just detta.
För den som vill. I all enkelhet.

Tyst meditation har praktiserats på Liberiet sedan 1980-talet och är inspirerad av zenbuddhistisk meditation. Viktigt för denna typ av meditation är en välbalanserad, upprätt sittställning och fri andning. Själva övningen är att vara här och nu. Vi låter allting vara som det är.

Tankar och sinnesintryck får komma och gå som moln som passerar ett berg. Till hjälp i detta brukar man följa andningens rörelser med sin uppmärksamhet. Mer information om detta ges vid introduktionstillfällena.