Öppna föreläsningar

Föreningen Lunds domkyrkas vänner bjuder in till föredrag och informationsträffar

Lunds domkyrkas vänner ser fram emot att få möta gamla och nya medlemmar vid höstens föredrag, informationsträffar och kyrktur. Varmt välkomna! Årsavgiften för 2022, 100 kr, mottas tacksamt. PlusGirot 67 53 68-5.

HÖSTENS FÖREDRAG
Lördag 24 september kl 10.45, Domkyrkoforum
Tankar och minnen från åren i Domkyrkans tjänst
Veronica Helm Andréasson delar erfarenheter och minnen från sina 18 år som präst i Lunds domkyrka.

Lördagen 22 oktober kl 10.45, Domkyrkoforum
Domkyrkans epitafier – bland CV, timglas och tjocka små änglar
Universitetsadjunkt, doktorand Madeleine Larsson

Lördagen 19 november kl 10.45, Domkyrkoforum
Domkyrkans byggnadshistoria genom ett politiskt filter
Fil dr Thomas Bergkvist Rydén

Fredagen den 9 december kl 16.00
Vännernas adventsfest
Särskild inbjudan kommer senare

HÖSTENS INFORMATIONSTRÄFFAR
Torsdag 13 oktober kl 10.00, Domkyrkoforum
Aktuellt från Domkyrkans rika musikliv
Domkyrkoorganist Robert Bennesh

Torsdag 10 november kl 10, Domkyrkoforum
Ett unikt och omväxlande uppdrag i Domkyrkans tjänst
Domkyrkoklockare Elisabet Nord

LUNDS DOMKYRKAS VÄNNER
är en ideell förening som stöder verksamheten i Lunds domkyrka. Föreningen bildades 1989 genom sammanslagning av två äldre föreningar som ägnat sig åt Domkyrkans medeltida astronomiska ur och orgelmusiken i katedralen. Föreningens intresseområden är Domkyrkans historia, Horologium Mirabile Lundense och kyrkomusiken men också att vara en aktiv stödjare av det rika katedrallivet. Vännerna erbjuder medlemskap i föreningen med föreläsningar och utbildning för alla intresserade. Medlemmar kan ingå i Mariagruppen, som arbetar ideellt med olika uppgifter i Domkyrkan efter utbildning och i nära samarbete med Domkyrkans personal. Upplysningar genom Ingrid Olivius 070-439 14 43.