Pilgrim

Över hela Europa går pilgrimsvägar, genom Skåne och Blekinge finns Pilgrimsvägen med Lunds domkyrka som nav.

Pilgrimsvägen Skåne Blekinge är en del av den långa väg som i framtiden ska binda samman vallfartsorterna Santiago de Compostela i Spanien med Vadstena i Sverige och Nidaros i Norge. Från Trelleborg i söder, Malmö i väster, går Pilgrimsvägen in mot Lunds domkyrka som är navet på leden. Från Lund fortsätter vägen norrut, mot Skånes Fagerhult eller via vallfartsorten S:t Olof, mot Blekinge. Som pärlor på ett radband ligger kyrkorna längs Pilgrimsvägen. Varje kyrka har en berättelse att berätta. Kyrkorummet är en skatt som pilgrimen är beredd att färdas långt för att få träda in i.

Läs mer på www.pilgrimsvagen.se Där hittar du information om kommande vandringar, pilgrimskvällar med mera. Har du frågor, kontakta gärna pilgrimspräst Magnus Malmgren, 046 71 87 64, pilgrim@lundsdomkyrka.se