Samtal och fördjupning

I Lunds domkyrkoförsamling finns flera möjligheter till samtal, fördjupning och föreläsningar om kristen tro.


Pilgrimsbön och bibelsamtal

Varje onsdag, torsdag och fredag under i stort sett hela året. Bön klockan 9-9.15 vid Johannesaltaret i Lunds domkyrkas krypta och därefter samtal om dagens bibeltext i Pilgrimscentrum Liberiet. För mer information kontakta pilgrimspräst Magnus Malmgren, 046 71 87 64, eller via pilgrim@lundsdomkyrka.se 

Mer information om vad som händer i Liberiet hittar du här.

Nyfiken på kristen tro? Studie- och samtalsgrupp måndagskvällar i Domkyrkoforum. Kontakta Mats Nyberg för mer information om när nästa grupp startar. mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se.


Samtal om sorg:
För dig som under året förlorat en nära anhörig eller vän finns möjlighet att vara med i en samtalsgrupp där du får dela tankar och erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Gruppen träffas sju gånger och leds av en präst och en diakon. Svenska kyrkans församlingar i Lund samverkar och grupper startas regelbundet i någon av stadens församlingar.

Kontakta diakon Sandra Lindqvist för mer information om när nästa grupp startar sandra.lindqvist@svenskakyrkan.se
Läs mer på Svenska kyrkan i Lunds sida.


Enskilda samtal:
Det finns möjlighet till samtal med präst eller diakon varje vardag i Domkyrkan kl 16.00-17.00. Du kan också träffa en präst eller diakon genom tidsbeställning, ring Svenska kyrkans växel tel 046 71 87 00.

Familjerådgivningen, Svenska kyrkan i Lund
För många familjer blir påfrestningarna ibland för stora. En del par bryter upp från varandra. Andra kämpar vidare, men samtalet har tystnat och gemenskap har ersatts av rutin. En kris är inte endast ett problem utan också en möjlighet till nystart, om man vågar arbeta med den.

Svenska kyrkans familjerådgivning i Lund vill hjälpa dig som vill satsa på att lösa de problem som kan uppstå i en relation. Familjerådgivningen är till för alla som har problem i sina nära relationer; par, familjer och ensamstående.