Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

“Frid lämnar jag åt er”

Som människa ställs vi inför mycket glädje, men också svårigheter. För så tycks livets förutsättningar vara, så är det att vara människa. Vi rymmer skatter av livsberättelser från livets olika skiftningar av vardag och högtid, av sorg och glädje. Livet rymmer oändliga skatter av minnen.

Praktisk information om begravning

När en nära vän eller anhörig avlider, oavsett om det sker plötsligt eller efter sjukdom hamnar ofta de efterlevande i ett chocktillstånd. Denna chock kan vara ända upp till några dagar. Om du vill finns kyrkans präster och diakon till hands för att kunna vara ett stöd i denna process.