Lunds kyrkogårdar

I Lund finns tolv kyrkogårdar och begravningsplatser med sammanlagt
cirka 16 000 gravplatser. Våra begravningsplatser är öppna för alla, oberoende av trostillhörighet.

Vår största begravningsplats är Norra kyrkogården i centrala Lund och strax
utanför stan ligger Fredentorps begravningsplats där det även finns ett judiskt och ett muslimskt kvarter, samt platser för dem som tillhör Bahai-samfundet. Dessutom finns flera mindre kyrkogårdar i och strax utanför Lund.

Läs mer om Lunds kyrkogårdar här.