Praktisk information om begravning

När en nära vän eller anhörig avlider, oavsett om det sker plötsligt eller efter sjukdom hamnar ofta de efterlevande i ett chocktillstånd. Denna chock kan vara ända upp till några dagar. Om du vill finns kyrkans präster och diakon till hands för att kunna vara ett stöd i denna process.

När chocken har lagt sig brukar man ta hand om de praktiska sakerna, till exempel begravningen. Många väljer att låta en begravningsbyrå hjälpa till med de flesta uppgifter medan andra väljer att göra så mycket som möjligt själv.

Om man väljer att ha en kyrklig begravning bokas präst, kyrka och tid med pastoratsexpeditionen. Detta hjälper begravningsbyrån er med. Själva begravningsgudstjänsten kan ske i Domkyrkan, i en annan kyrka eller i ett begravningskapell på Norra kyrkogården. Någon vecka innan begravningsgudstjänsten kommer prästen att kontakta de anhöriga för att komma överens om en tid för ett personligt möte. Då pratar ni och prästen dels lite om den avlidne men även om praktiska saker rörande själva gudstjänsten – vilka sånger eller psalmer ska sjungas? Ska någon hålla tal?

Snarast efter dödsfallet sker själaringning i Domkyrkan. En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse. Den avlidnes namn läses upp i kyrkan och församlingen ber för den avlidna samt för de anhöriga medan kyrkans klockor ringer.

När en tid har gått efter dödsfallet kan det finnas ett behov av att träffa andra i en situation som liknar din, då erbjuder församlingen så kallade sorgegrupper – grupper som träffas cirka fem tillfällen under några veckors tid och där man delar med sig av sina erfarenheter i samband med dödsfallet. Dessa grupper brukar vara mycket uppskattade av deltagarna. I Lund startas sådana grupper regelbundet.

Om den avlidne har tillhört Svenska kyrkan tar församlingen inte betalt för sina tjänster. Om den avlidne däremot inte har tillhört Svenska kyrkan är församlingen restriktiv i fråga om kyrklig begravning. Vi vill ta den enskilde personens beslut på allvar – har någon sagt att han eller hon inte vill tillhöra kyrkan är det fel att efter döden bära in personen i kyrkan igen. Dock finns det undantag. Om församlingen gör ett undantag från denna regel fattas beslutet av domprosten i varje enskilt fall. Då kan församlingen ta ut en avgift för sina tjänster.

Lär mer om bokning av begravning här.

Läs mer om Lunds kyrkogårdar här.