Möt en dopfamilj

Under ett år döps över 150 barn i Lunds domkyrka. Ett av de barn som döptes där för något år sedan är Clara som bor tillsammans med sin mamma och pappa i södra delen av centrala Lund. För Claras föräldrar var det självklart att dottern skulle döpas.

– Med dopet får man med sig något viktigt säger Claras mamma Marie-Louise Wejbrunn. Hon fortsätter: Det är en trygghet som kommer att följa barnet genom livet och kunskapen om vad det innebär att vara kristen kan växa tillsammans med Clara.

Att låta Clara själv få välja om hon ville bli döpt när hon är äldre var aldrig något som föresvävade Marie-Louise och hennes man Peter. De tänker att hon själv får ta ställning till kristen tro i samband med inbjudan till konfirmandtiden. Marie-Louise, som arbetar som engelsk- och tysklärare på en Montessoriskola i Kristianstad, tycker att Svenska kyrkan är viktig i dagens samhälle, både genom att många av våra gemensamma värderingar grundar sig på kristna idéer men också genom att kyrkan och dess församlingar har en betydelsefull roll:
– Kyrkan står för värme, gemenskap och kärlek, det märks till exempel genom det breda sociala arbete som kyrkan erbjuder både här hemma och långt borta. Kyrkans grundbudskap, att du ska älska din nästa som dig själv, är ju en värdering som har byggt hela samhället.

Precis som vid alla andra dop i Lunds domkyrkoförsamling förbereddes Claras dop genom att prästen och familjen träffades för att få möjlighet att samtala med varandra om vad dopet innebär och hur gudstjänsten skulle läggas upp. Bland annat pratade man om vilka psalmer som skulle sjungas och om någon anhörig ville läsa en bibeltext eller be en bön. Marie-Louise uppskattade mötet med prästen mycket, det gav familjen en möjlighet att skapa en relation till henne innan själva dopet. Det var också en möjlighet för Marie-Louise och Peter att få ställa frågor till prästen men också till sig själva; varför döper de Clara egentligen?
– Jag är ganska traditionsfast berättar Marie-Louise, men det var inte det viktigaste skälet för oss att döpa Clara utan det var att vi tycker att kyrkan står för trygghet och goda värderingar som vi vill förmedla till henne.

Eftersom det är många som vill döpa sina barn i Lunds domkyrka är det inte ovanligt att två barn döps i samma gudstjänst. Så var det också på Claras dop. Marie-Louise tyckte att det var trevligt med ett annat dopfölje i samma gudstjänst och tyckte att det var skönt att dopet inte var i Domkyrkans mittskepp utan i dopkapellet där Domkyrkans dopfunt i gotländsk kalksten från 1200-talet står.
– Det kändes trevligt och mysigt att ha dopet i dopkapellet, gudstjänsten var inte alls långdragen utan lagom lång.

Vid dopet fick Clara två faddrar, föräldrarnas syskon.
– Det var självklart att fråga våra syskon, vi står nära dem. De hade ju redan fått en särskild relation till Clara men genom att de är hennes dopfaddrar blir det extra tydligt.
En fadder har ett särskilt ansvar att försöka stötta den som döps genom livet och att skapa en god relation till barnet. Den
ursprungliga tanken med fadderskapet är att någon ska ansvara för att barnet blir påmint om sitt dop och vad det innebär.
– Våra respektive syskon tyckte att det var hedrande att bli tillfrågade berättar Marie-Louise.