Vem är du? Vad längtar du efter?

Gud, kärlek, musik, gemenskap…. Allt ryms i en konfirmandtid.  Den är som ett äventyr in i dina innersta tankar och funderingar, en resa du delar med andra, med Gud och kyrka.  Här får du fundera över sådant som är viktigt i livet – liv och död, kärlek och vänskap, glädje och sorg, död och liv, Gud och Jesus.

Ordet konfirmation betyder bekräfta – konfirmationen är en bekräftelse på dopet, att få säga ja till att fortsätta fundera kring livets stora frågor, att fortsätta ävetyret i trons värld. Är du inte döpt så gör det inget, du kan börja ändå och döpas under resans gång.

Du som går i sjuan får en inbjudan hemsänd i din brevlåda sent på våren. Inbjudan är gemensam för alla församlingar i Lund och du kan välja fritt mellan de olika församlingarnas alternativ. Även du som är äldre kan konfirmera dig i Lunds domkyrkoförsamling, regelbundet startar vi nya vuxenstudiegrupper. Du kan även konfirmeras efter ett antal samtal med präst.

Det räcker med din nyfikenhet. Läs mer om Domkyrkans olika konfirmandgrupper!

Här kan du läsa mer om konfirmation i Svenska kyrkan i Lund.