Själavård och samtal

Alla människor, medlemmar som ickemedlemmar, är välkomna att vända sig till sin närmaste kyrka och be om ett själavårdande samtal. Det kan ske i hemmet, i kyrkorummet eller i kyrkans övriga lokaler, tillsammans med prästen eller diakonen.

Ett själavårdande samtal betyder att det som sägs hamnar under tystnadsplikten, att det är gratis och får beröra det som själen är fylld av för tillfället. Alla präster har absolut tystnadsplikt.

I Lunds domkyrkoförsamling är Sandra Lindqvist diakon, sandra.lindqvist@svenskakyrkan.se, 046-71 87 46. Svenska kyrkan i Lund har en diakonicentral som är öppen dagligen, dit man kan komma och avtala en tid med någon av diakonerna.

I Lunds domkyrka finns det en präst eller diakon närvarande kl. 16.00-17.00 varje måndag-fredag. Det kallas för själavårdstimmen och man är välkommen utifrån ”drop-in” principen.
Studenter vid universitet är välkomna till Studentprästerna och på sjukhuset finns Sjukhuskyrkan.

Samtal om sorg

För dig som under året har förlorat en nära anhörig eller vän finns möjlighet att vara med i en samtalsgrupp där du får dela tankar och erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Gruppen träffas sju gånger och leds av en präst och en diakon. Församlingarna i Lund samverkar och grupper startar regelbundet i någon av Lunds församlingar.
Behöver du någon att prata med finns också tjänsten ”Jourhavande präst”. Telefonlinjen nås via 112 och är öppen alla dagar kl. 21–06. Du kan även skicka e-post till eller chatta med en präst. På svenskakyrkan.se/jourhavandeprast finns mer information och kontaktuppgifter.

Studentprästerna

Studentprästerna erbjuder både enskilda samtal och deltagande i sorgegrupper om du förlorat någon närstående. Nya grupper startar kontinuerligt och mötena är kostnadsfria.
Kontakt: 046 71 87 35, studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se