Drop in-vigsel – så går det till

Så här ser agendan för vigselgudstjänsten vid Drop in-vigsel i Lunds domkyrka ut:

Ingångsmusik

Psalm

Inledningsord

Bibelläsning

Frågorna

Inför Gud och i denna församlings (dessa vittnens)

närvaro frågar jag dig, NN:

Vill du ta NN till din make/make

och älska henne/honom i nöd och lust?

Bön över ringarna/ringen

P: Gud, du som är alltings skapare och Herre,

välsigna NN och NN i deras äktenskap.

Låt denna ring/dessa ringar för dem vara tecknet

på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet.

I Jesu namn. Amen

Löftena och ringväxlingen

P Låt nu denna församling (dessa vittnen) höra era löften.

Jag, NN, tar dig NN, nu till min hustru/man att dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt.

Tillkännagivandet

 Solosång

Förbön

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.

Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.

Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.

Ge oss idag det bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder,

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte för prövning

utan rädda oss från det onda.

Ditt är riket.

Din är makten och äran,

i evighet. Amen.

 Vigseltal

Välsignelsen