Välsignelse över borgerligt äktenskap

Om ni har gift er borgerligt, eller registrerat partnerskap enligt den gamla lagstiftningen, erbjuder församlingen en välsignelsegudstjänst med förbön för ert förbund.

Denna välsignelsegudstjänst är tillgänglig för alla församlingsbor och är gratis om minst en av er tillhör Svenska kyrkan. Kontakta församlingsexpeditionen på telefon 046-71 87 42 för att bestämma tid för en sådan gudstjänst eller om du vill veta mer om hur den går till.