Lunds domkyrkoförsamling och behandling av personuppgifter

När du fyller i ett formulär med personuppgifter på Lunds domkyrkas hemsida, kommer vi att spara och hantera dessa personuppgifter. Vi hanterar personuppgifter enligt gällande integritetslagstiftning och den rättsliga grunden är berättigat intresse. Uppgifterna sparas tills den kurs du anmält dig till, eller den kyrkliga handling (dop, konfirmation och vigsel) är över och efterarbetet är avslutat. Uppgifter om kyrkliga handlingar bevaras i kyrkoböckerna.

De uppgifter vi behandlar om dig kommer inte att säljas vidare och delas inte utanför Svenska kyrkan om inte vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi överför aldrig uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Lunds pastorat, Box 1096, 221 04 Lund. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Måndag till fredag kl 8.30-16
Telefon: 046-71 87 00
E-post: lundspastorat@svenskakyrkan.se
Postadress: Box 1096, 221 04 Lund
Leveransadress: Killiansgatan 7, 223 50 Lund

Behandling av personuppgifter

Har du frågor om hur Svenska kyrkan i Lund behandlar dina personuppgifter?
Kontakta vårt dataskyddsombud: lundspastorat.dataskyddsombud@svenskakyrkan.se eller 046-71 87 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att framföra dem till tillsynsmyndigheten Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Här kan du läsa mer om hur Svenska kyrkan behandlar personuppgifter.