Du gör det möjligt

Runt om i Sverige finns hundratals små medeltidskyrkor, ofta finansierade av gemensamma krafter i bygden. Under kyrkans valv har gudstjänst firats i hundratals år.

Idag ligger många av dessa kyrkor långt ute på landsbygden, ofta långt ifrån dagens befolkningscentra. Trots att det inte firas gudstjänst i kyrkorna mer än kanske varannan, var tredje vecka, bär Svenska kyrkan ett ansvar för att dessa kyrkor ska bevaras till nästa generation. Staten bidrar, genom den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen, för en liten del av kostnaden, men långt ifrån hela. Den största delen bekostas av Svenska kyrkans medlemmar genom kyrkoavgiften. Det är kyrkoavgiften som gör det möjligt att underhålla kyrkorna, att kunna hålla dem öppna och inte minst för att de ska kunna användas till det de är byggda för.

Andra kyrkor är moderna, byggda mellan 1950 och 1980. Trettio år då det invigdes rekordmånga kyrkor i Sverige. Alla de nya stadsdelar som växte fram i städernas utkanter skulle ha en varsin kyrka. Man byggde ofta samman kyrkan med olika församlingslokaler till ett enda byggnadskomplex.

Förr i tiden skedde kyrkans arbete oftast endast på söndagar. I dag möter kyrkans församlingar långt många fler människor på vardagarna än på söndagarna, trots att det i genomsnitt är ca. 270 000 människor som deltar i någon av kyrkans gudstjänster runt om i Sverige varje vecka. Fler än 250 000 barn och ungdomar är regelbundet aktiva i församlingarnas arbete, det finns över 100 000 körsångare och tusentals är de som varje vecka möts av en hjälpande hand genom kyrkans diakoni eller som är med i en studiecirkel i en församling. Allt detta arbete finansieras primärt genom kyrkoavgiften som alla medlemmar i Svenska kyrkan betalar.

Alla som tillhör Svenska kyrkan bidrar solidariskt till kyrkans arbete med att bevara kyrkobyggnader över hela landet och till olika former av verksamhet. Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till kyrklig vigsel och begravning. Den som inte tillhör Svenska kyrkan har inte automatiskt någon sådan rätt, begravning av en icke kyrkotillhörig sker endast i undantagsfall då särskilda skäl, till exempel tillhörighet till annat kristet samfund som ej finns på orten, föreligger. Man kan inte ”köpa” en kyrklig begravningsgudstjänst om man inte har tillhört Svenska kyrkan i livet.

Här kan du läsa mer om att bli medlem!