Församlingsrådets ledamöter

I Lunds domkyrkoförsamling finns ett församlingsråd som fungerar som församlingens styrelse.

Styrelsen för Lunds pastorat kallas kyrkorådet. Var fjärde år är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Då får alla kyrkotillhöriga (dvs alla medlemmar) möjlighet att vara med och rösta på de kandidater till kyrkofullmäktige för de kommande fyra åren.

Styrelsen i Lunds domkyrkoförsamling kallas församlingsrådet, här är dess ledamöter:

Ordinarie ledamöter

Mats Berg, ordförande
Clara Berg, vice ordförande
Lars H. Gustafsson
Karin Hedner
Alexandra Hibolin
Andreas Brodin
Magnus Planck
Lars Eric Axelsson
Linnea Jönsson
Lena Sjöstrand, prästerlig ledamot

Ersättare:

Samuel Körner Lilja
Tove Edling
Lars Westerberg