Anna Lindkvist Adolfsson ställer ut i Domkyrkans krypta

Aspens löv darrar även vindstilla dagar. Enligt en nordisk legend var Kristi kors tillverkat av aspträ. Asp Sår Offer är titeln på Anna Lindkvist Adolfssons utställning i Domkyrkans krypta den 7 mars – 12 april 2015.

– Utställningen Asp Sår Offer tar upp teman som lidande, offer och helighet. Skulpturerna är kraftfulla och går i dialog med kryptan. Utställningen blir en del av vår meditation under fastan och påsken, säger Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan.

Konstnären Anna Lindkvist Adolfsson arbetar i trä, järn, betong och textil. Det är material hon känner sig hemma med och vuxit upp med. Hennes pappa har en järnverkstad och under Annas uppväxt fanns det även ett sågverk på gården. Aspen som vi kan se i skulpturen i kryptan kommer från hennes barndomshem och Anna har själv varit med och sågat upp den.

Välkommen till pressvisning torsdagen den 5 mars kl 10.00 i Domkyrkans krypta. Konstnären och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand medverkar.

Utställningen invigs lördagen den 7 mars kl 10.30 direkt efter lördagsmusiken. Anna Lindkvist Adolfsson och domkyrkokaplan Lena Sjöstrand medverkar. Vårens skymningsstund i Domkyrkan tisdagen den 17 mars 19.30 anknyter till utställningen.
– Det är alltid av stor betydelse för mig var jag ställer ut, eftersom jag vill förhålla mig till det specifika rummet. Att ställa ut i ett kyrkorum är en stor utmaning. Kryptan är ett fantastiskt och redan mycket skulpturalt rum. Det viktigaste för mig är att det är ett rum gjort för helighet, säger Anna Lindkvist Adolfsson.

Information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 881 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se