Diktsvit av Anna Rydstedt, utställning av Madeleine Hatz och sista natten med havet

Lördagen den 19 oktober är det Konstkväll i Domkyrkan och Domkyrkoforum. Diktsviten Kore av Anna Rydstedt, tonsatt av Ulrika Emanuelsson, framförs av Domkyrkans koralkör. I kryptan visas Madeleine Hatz utställning Franciskus i Kina.

– Under Konstkvällen glöder och klingar det i Domkyrkan. Vi tar fasta på mötet mellan samtidskonst och kyrkorum och presenterar den pågående utställningen av Madeleine Hatz. Kryptan inbjuder till meditation inför de lysande målningarna som konstnären skapat under en vistelse i Peking. Klangerna från det helt nyskrivna körverket Kore avslutar kvällen, säger Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan.

Franciskus i Kina
I Domkyrkans krypta visas utställningen Franciskus i Kina med verk av konstnären Madeleine Hatz.18.00 är det visning av utställningen i kryptan. 20.00 blir det en meditation i utställningen. Franciskus i Kina fortsätter i Domkyrkoforum.

Uruppförande av Kore
Diktsviten Kore av Anna Rydstedt, tonsatt av Ulrika Emanuelsson, framförs av Domkyrkans koralkör 22.00. Uruppförandet är del i en mässa där Stefan Ekblad är dirigent och Lena Sjöstrand präst. Uruppförandet ingår i Lunds kördagar Efterklang och försmak och sker i samarbete med Anna Rydstedt-sällskapet.

Conditions of Sea
Konstkvällen är sista natten då videoinstallationen Conditions of Sea av Jonas Böttner och Emily Mennerdahl, Hillside Projects visas i Domkyrkoforums lanterin.

Domkyrkan är öppen 17.00-23.00.
Domkyrkoforum är öppet 17.00-22.00.

För mer information
Lena Sjöstrand, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se
http://www.lundsdomkyrka.se/2013/08/30/10195/