En plats för Winstrup i Domkyrkan

Nu närmar sig gravsättningen av 1600-talsbiskopen Peder Winstrup. Nya möjligheter har öppnat sig för att kunna gravsätta stoftet i Lunds domkyrka.

Domkyrkorådet i Lund ansöker därför hos Länsstyrelsen om att få undersöka möjligheten till gravsättning i Domkyrkans norra torn.

Det var i september 2014 som stoftet av 1600-talsbiskopen Peder Winstrup lämnade Lunds domkyrka och det norra kapellet i kryptan, där kistan varit placerad tills vidare sedan 1875. Kapellet behövdes för andakt och beslut fattades om gravsättning av Peder Winstrup på Norra kyrkogården. I samband med flytten gjordes undersökningar av kistan och kroppen under ledning av Historiska museet.

– Peder Winstrup liv och gärning är en viktig del av Domkyrkans och universitetets 1600-tals historia, säger domprost Kerstin Hesslefors Persson.

– Det vore värdefullt om Peder Winstrup skulle kunna få sin permanenta gravplats i Domkyrkan. Hans stoft har flyttats mellan olika platser i Domkyrkan och efter olika tillfälliga placeringar vill vi gärna att han ska få en varaktig plats, säger domkyrkokaplan Lena Sjöstrand.

Under förutsättning att Länsstyrelsen säger ja till anhållan om undersökning påbörjas denna under våren och gravsättningen planeras till december 2015.

Winstrups gravplats kommer inte att vara tillgänglig för allmänheten.

För mer information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

Fakta
Kistan med biskop Peder Winstrups kropp flyttades från Domkyrkan i Lund till Historiska museets konserveringsavdelning i september förra året. Sedan dess har en serie arkeologiska och medicinska undersökningar påbörjats. Kistan med sitt innehåll utgör en unik tidskapsel från år 1679 med både välbevarad kropp, textilier och växtmaterial. I december CT-scannades Peder Winstrup på Universitetssjukhuset i Lund. En helt sensationell upptäckt var att de inre organen var bevarade. Winstrups mumie är en av de bäst bevarade kropparna från 1600-talets Europa, med en mycket stor informationspotential. Nu kan resultaten från de inledande undersökningarna presenteras.

Vem var Peder Winstrup?
Winstrup var en renässansmänniska; professor i fysik, teologie doktor, arkitekt, boktryckare och allmänt vetenskapligt nyfiken. Mest känd är han som biskop i Lund 1638-1679 och som initiativtagare till att grunda Lunds universitet. Han gjorde sig känd som en skicklig maktspelare som navigerade mellan båda sidor i den svensk-danska konflikten, både före och efter 1658 när Skåne blev svenskt.