Förlorad kräkla finansierar föreläsningskväll om döden

Stiftelsen Baculus Deperditus (Den förlorade kräklan) bjuder in till föreläsningskväll med rubriken ”I dödens närhet” i Lunds domkyrka onsdag 27 maj klockan 17-19.

Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin vid Lunds universitet, levandegör tillsammans med skådespelerskan Jarinja Thelestam Mark ett möte mellan en läkare och en kvinna med svår sjukdom. Vi får uppleva de reaktioner som kan uppstå då man närmar sig ett samtal om döden. Efter gestaltningen reflekterar prästen Erik Isaksson över scenen och berör tankarna kring att vara människa när döden är nära och förmågor avtar.

Den kräkla, biskopsstav, som skänktes till biskopen i Lund av Ebba Loo Osterman den 27 maj 1946 stals i Lunds domkyrka den 27 maj 2009. Försäkringsersättningen för den förlorade kräklan ligger till grund för en stiftelse med namnet Baculus Deperditus (Den förlorade kräklan). Stiftelsen ska årligen bjuda in till en föreläsning där aktuell forskning görs tillgänglig för en bredare allmänhet. I år sker detta för första gången. Programmet presenterar erfarenheter och forskning i gränsområdet mellan naturvetenskap och humaniora och belyser fysiska, psykiska och andliga faktorers betydelse för människors hälsa.
– Fantastiskt att kräklan kan användas för att samla universitet och kyrka, naturvetenskap och teologi, forskare och allmänhet! Jag tror att Loo Osterman skulle uppskatta detta sätt att förvalta donationen, säger biskop Johan.

Medverkande:
Carl Johan Fürst
Professor i palliativ medicin vid Lunds universitet och överläkare inom palliativ vård. Ansvarig för uppbyggnaden av Palliativt Utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

Jarinja Thelestam Mark
Skådespelerska och gestaltterapeut. Medverkar i kurser för läkare i hur man kommunicerar med svårt sjuka och döende patienter.

Erik Isaksson
Präst i Lunds stift, senast som sjukhuspräst i Lund. Sedan drygt tre år engagerad i utveckling av hospicevård i Botswana. Gestaltterapeut.

Johan Tyrberg
Lunds stifts 69:e biskop. Valspråk: ”Jordens salt”.

Tomas Willstedt
Domkyrkoorganist i Lunds domkyrka.

Präster och diakoner, samtalspartners.

För mer information:
Biskop Johan Tyrberg, 046-15 55 01
Domprost Kerstin Hesslefors Persson, 046-35 87 40
Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand, 046-35 88 81
Läs mer om stiftelsen på Lunds stifts webbplats: http://svenskakyrkan.se/lundsstift/stiftelsen-baculus-deperditus-den-forlorade-kraklan

Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se

Kristina Strand Larsson
Informatör, Lunds domkyrkoförsamling
Telefon: 046-35 87 38
E-post: kristina.strand.larsson@svenskakyrkan.se