Pressinbjudan: Mumifierad biskop ska ge en ny bild av 1600-­talets Lundabor

Torsdagen 11 september inleds ett spännande forskningsprojekt när Peder Winstrups kista flyttas ur Domkyrkans krypta.

En förundersökning har visat att kroppen är sällsynt välbevarad och den kommer därför att bli föremål för en rad undersökningar i ett stort tvärvetenskapligt universitetsprojekt. Målet är inte bara att hitta ny information om den historiskt intressante personen Peder Winstrup, utan även att genom medicinska undersökningar av kroppen skapa en bild av hur det var att leva i Lund på 1600-­‐talet.

Biskopen har legat begravd i Domkyrkan sedan 1680, men kistan har flyttats ett antal gånger. 1875 blev kistan tillsvidare uppställd i ett av kryptans kapeller. Kapellet i kryptan behövs nu för sitt ursprungliga ändamål som plats för bön och gudstjänst och därför flyttas kistan.

När: Torsdag 11 september 2014, klockan 10.00

Var: Domkyrkoforum i Lund

Medverkande: Per Karsten, chef för Historiska museet i Lund, samt Håkan E Wilhelmsson, senior domprost och projektledare för Lunds domkyrka 2023.

Detta kommer att hända: Pressträffen inleds med att Håkan E Wilhelmsson berättar om bakgrunden varefter Per Karsten presenterar forskningsprojektet. Därefter fortsätter vi
ner i kryptan där en kort andakt hålls och sedan transporteras kistan till Gastelyckan.

Vem var Peder Winstrup? Winstrup var en renässansmänniska; professor i fysik, teologie doktor, arkitekt, boktryckare och allmänt vetenskapligt nyfiken. Mest känd är han
som biskop i Lund 1638-­1679 och som initiativtagare till att grunda Lunds universitet. Han gjorde sig känd som en skicklig maktspelare som navigerade mellan båda sidor i
den svensk-­‐danska konflikten, både före och efter 1658 när Skåne blev svenskt.

Praktisk information: Det kommer att vara möjligt att fotografera/filma under hela processen. Kistan kommer dock inte att öppnas i samband med att den flyttas. Däremot kommer det att finnas tillgång till pressmaterial i form av fotografier från förundersökningen, där man kan se Peder Winstrup ligga i kistan. Det kommer även att finnas en kort film tillgänglig.
Välkomna!

För mer information, kontakta Jonas Andersson, pressekreterare Lunds universitet. Telefon: 046-­‐222 70 17, 0727-­38 58 58.
E-­‐post: jonas.andersson@kommunikation.lu.se