Skyddsmantelmadonnan har landat

Nu står hon utanför Domkyrkans port, Lena Lerviks skulptur Skyddsmantelmadonnan.

Skulpturen möter besökaren från en liten upphöjning vid foten till Domkyrkans norra torn som ibland benämns Mariatornet.
– Domkyrkan är från början en Mariakyrka. Skulpturen är en tolkning av ett urgammalt Maria-motiv. Framställningar av Skyddsmantelmadonnan går tillbaka till hög- och senmedeltiden. Hon breder ut sin kappa som skydd för hunger, krig och faror. I vissa framställningar håller Jungfru Maria om apostlarna och ibland även Gud själv, Skaparen och Sonen. Lena Lervik gör henne till Modern som skyddar den kommande mänskligheten. Under hennes kappa söker vi människobarn beskydd, säger Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan.

Lena Lervik har tidigare ställt ut i Lunds domkyrka. Vårvintern 2011 visades en utställning med Mariaskulpturer och reliefer som blev mycket uppskattad. Redan då väcktes tanken på en permanent skulptur.

Skulpturen tas emot till Lunds domkyrkas 870 års dag den 1 september i samband med biskop Johan Tyrbergs medarbetardagar för Svenska kyrkan i Lunds stift. Den 1 september 1145 invigde ärkebiskop Eskil, i sitt hjärtas glädje, Lunds domkyrkas högaltare till Jungfru Maria och Sankt Laurentius, en annan av Domkyrkans och stiftets skyddspatroner

Den 8 september, dagen som brukar högtidlighållas som Marias födelsedag, kommer skulpturen och Maria också att uppmärksammas med en samling vid skulpturen 18.00.

Bilder
Nytagna högupplösta fotografier på skulpturen kan skickas vid förfrågan, var vänlig kontakta kristina.strand.larsson@svenskakyrkan.se

Andra källor
Den danska tidningen Kristendom skriver om Skyddsmantelmadonnan:
http://www.kristendom.dk/kristendom.dk/lunds-domkirke-faar-maria-skulptur

För mer information
Lena Sjöstrand, domkyrkokaplan, 046 35 88 81, lena.sjostrand@svenskakyrkan.se