Möt konstnären Kerstin Jakobsson

Kerstin Jakobsson är aktuell med höstens utställning i lunds domkyrka. Utställningen som har namnet Maria och den andre lägger fokus på hennes förhållande till Mariasymboler. Möt henne i ett samtal om konstnärskapet, höstens utställning samt bilden av Maria.

– Jag vill berätta om kvinnor och kvinnlighet genom textil, säger Kerstin. Kvinnliga konstnärer tas inte alltid på allvar då de arbetar med känslor och känsliga uttryck.
Kerstin är uppväxt på den skånska landsbygden där det finns en stark tradition bland kvinnorna att uttrycka sig i olika textila tekniker. Denna bakgrund tillsammans med utbildningen till bildkonstnär har format hennes konstnärskap.

– Liksom många andra konstnärer väljer jag materialet utifrån frågeställningen eller temat för konstverket. Därefter väljer jag material. Men textilen återkommer jag ständigt till, den ger en fantastisk möjlighet att berätta om kvinnors livserfarenheter.
Att arbeta med temat Maria har följt Kerstin idémässigt under en lång tid. Tanken har legat och som hon uttrycker det, ”kliat på henne” hela tiden.
–  För ungefär tio år sedan blev Maria mer och mer synlig i den svenska andligheten, säger Kerstin. Människor började att tända ljus vid Mariaskulpturer och konstverk med Mariatema beställdes. Maria är en symbol och symboler har kraft. Frågan är vad vi ger henne för kraft idag.

Kerstin pekar på det som hon kallar det ”vanliga” kvinnolivet. Det som Maria levde under stora delar av sitt liv.
– Detta är osynligt och något som nästan aldrig uppmärksammas idag, säger Kerstin. Genom konsten vill jag göra det synligt, att kvinnan i symbolen blir synlig. Jag ser Maria som den      ansvarsfulla kvinnan, inte bara den unga jungfrun.
Höstens utställning Maria och den Andre invigs under Konstkvällen Lund, den 15 oktober.
–  Jag kommer bland annat, med inspiration från en madonnabild i mosaik som finns i Venedig att brodera en Maria med ljus, berättar Kerstin. Jag vill arbeta med material som kommer människor nära, jag vill ju beröra och komma nära.

Utställningen blir en stiliserad vandring genom tiden och kommer att lägga fokus på Kerstins förhållande till Mariasymboler, en slags brottningsmatch med Mariasymboliken. Utställningen kommer att börja med den gamla Mariastatyn och sluta där det inte spelar någon roll mellan mannen och kvinnan.
– Under ett antal år har jag återkommande skapat Mariabilder och skrivit texter, säger Kerstin. Det blev ett helt projekt som kanske får sitt avslut i Lunds domkyrka.

Kerstin menar att utställningen formas till en resa inåt som fördjupas och avslutas i mötet med den Andre.
– I mötet med den Andre finns ingen värdering, vem som är störst, mest eller bäst, avslutar Kerstin. Kyrkorummet är en plats där man kan bli stärkt i tanken. Att komma in, gå runt och reflektera och därefter komma ut och känna sig stärkt.