Barn och ungdom

Barn- och ungdomskörerna övar regelbundet och sjunger ibland vid gudstjänsterna i Domkyrkan.

Lunds domkyrkas gosskör

Vi är en kör för killar i alla åldrar som gillar att sjunga. Repertoaren är bred och ambitionen hög. Kören är uppdelad i fem grupper utifrån ålder. De större projekten gör vi tillsammans, men under terminerna kan planeringen och dess framträdanden se lite olika ut för körerna. De två aspirantgrupperna  är förberedande körer för Gosskören. Körerna övar i Domkyrkoforum och i Mikaelssalen i Kapitelhuset bakom Domkyrkan.
Lunds domkyrkas gosskör är uppdelad i fem grupper utifrån ålder:

  • Aspiranterna 1 för barn 6-8 år övar en gång i veckan. Vi lär oss om musik och körsång på ett lekfullt sätt och medverkar vid körens gemensamma konserter. Gruppen övar på onsdagar 16.00-16.40 i Domkyrkoforum.
  • Aspiranterna 2 för barn från 6-11 år övar en gång i veckan. Här börjar vi läsa mer noter och sjunga i stämmor. Gruppen övar på onsdagar 16.45-17.30 i Domkyrkoforum.
  • Gosskören Gosskören (Voces Cathedrales) för killar från 9 år och uppåt övar upp till två gånger i veckan och sjunger i två eller tre stämmor. En dag i veckan övar vi på egen hand och en dag utgör gosskören sopran- och altstämmorna i den fyrstämmiga kör som bildas tillsammans med herrstämmorna (Domherrar och Cantores Cathedrales). Tisdagar 16.00-17.10 i Mikaelssalen samt ett antal torsdagar under terminen 17.00-18.00.
  • Domherrarna är vår tonårskör som övar på torsdagar kl. 16:15-16:50 Detta är kören för dig som går på högstadiet/gymnasiet. Kören sjunger 1-3 stämmor och här har du chansen att vänja dig vid mansrösten och samtidigt medverka i gosskörens gemensamma konserter. Domherrarna är en förberedande grupp inför Cantores Cathedrales.
  • Cantores Cathedrales är en kammarmanskör med medlemmar i åldrarna cirka 16-25 år. Körens repertoar är bred och innefattar både sakral, profan, modern och klassisk musik. I juni 2014 och 2015 deltog Cantores Cathedrales i den internationella körtävlingen i Miedzyzdroje, Polen och vann guld i både allmän och sakral klass. Kören sjunger tillsammans med övriga gosskören och Domherrarna en gång i veckan och har därutöver självständiga projekt, som manskör eller i samarbete med andra körer. Kören övar på torsdagar 17.00-19.00.

Till aspirantgrupperna görs en diagnostisk uppsjungning, men till de övriga grupperna görs en provsjungning.

Välkommen att kontakta Susannah Carlsson susannah.carlsson@svenskakyrkan.se eller Robert Bennesh robert.bennesh@svenskakyrkan.se för mer information eller för att boka en provsjungning.

Fakta
Lunds domkyrkas gosskör grundades 1976 av Eva Svanholm Bohlin. Kören hette då Cantarellerna och var en del av Lunds kommunala Musikskola. 1987 flyttade verksamheten till Lunds domkyrka och kören bytte namn till Lunds Domkyrkas Gosskör. 2015 gick körens verksamhet in under Lunds pastorat och bytte då namn till Lunds Gosskör.

Gosskören har under åren utvecklats till en av de främsta barn- och ungdomskörerna i regionen med många turnéer och tävlingar i bagaget. Kören har också gett ut ett antal skivor, bland annat luciaskivan Nu stige jublets ton och Ave Maria. Kören sjunger vid högmässor och gudstjänster i Svenska kyrkan i Lund men gör också egna konserter och medverkar i större verk så som Orffs Carmina Burana, Mozarts Requiem och Monteverdis Mariavesper. Mest känd i dag är kanske kören för sina årliga Lucia-konserter i Lunds domkyrka. Dessa konserter görs i samarbete med damkören Korallerna. Bland gamla korister finner vi bland annat vinnaren av Eurovision Song Contest Måns Zelmerlöv och musikalartisten Christopher Wollter.

Flickkören Korinterna

Korinterna är Domkyrkans flickkör, en kör för tjejer mellan 12 och 20 år.
Vi sjunger två, tre eller fyrstämmigt á capella men också till ackompanjemang. Vår repertoar är huvudsakligen klassisk av både äldre och nyare tonsättare men vi sjunger även andra genrer. En av årets höjdpunkter är att sjunga på Luciamorgonen i en fullsatt Domkyrka. Korinterna grundades 1981 av Eva Svanholm Bohlin. Körledare är kyrkomusiker Kerstin Larsson som tog över ansvaret för Korinterna 2005. Kören tillämpar inträdesprov och repeterar en till två gånger per vecka i Mikaelssalen.
Kören har deltagit i svensk tv, senast på Musikhjälpen 2018 i Lund, och i körfestivaler runt om i Europa och gör återkommande körresor. De senaste åren har Korinterna varit bl.a i Reykjavik, Barcelona, Tallin, Visby, Paris och Köpenhamn.

För mer information: Kerstin Larsson, 070-517 21 42, kerstin.a.larsson@svenskakyrkan.se